„Umieść swoją reklamę na terenie i obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie”

Stadion Miejski, boisko ORLIK

Rodzaj reklamy Jednostka miary Stawka opłaty Opłata roczna Opłata roczna z 25%rabatem
wolnostojące wewnątrz lub  wiszące na zewnątrz ogrodzenia

Za każdy rozpoczęty 1 m²

23,22 zł/m-c 278,64 zł/rok

208,98 zł

 

Na zewnętrznej stronie ogrodzenia można wieszać reklamy wykonane na siatce reklamowej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 691 788 892 oraz bezpośrednio w siedzibie MOS-u przy ul. Sportowej 1 w Lubaczowie

WAŻNE!

Umowa na umieszczenie reklamy wolnostojącej wewnątrz lub wiszącej na zewnątrz ogrodzenia Stadionu Miejskiego uprawnia do umieszczenia dodatkowej reklamy na ogrodzeniu okalającym boisko.