Stadion Miejski
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 1995 r. i nosił wówczas nazwę – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Pierwszym dyrektorem MOS-u został wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego Pan Stanisław Kołodziej. W tym okresie w ośrodku powołano następujące sekcje: piłki nożnej, lekkiej atletyki, karate tradycyjnego oraz koszykówki.

Od października 1996 r. pracą ośrodka kierował mgr Andrzej Wójciak, który oprócz istniejących jednostek powołał sekcje piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz piłki ręcznej.

Decyzją Rady Miejskiej w kwietniu 1999 r. Międzyszkolny Ośrodek Sportu został przekształcony w Miejski Ośrodek Sportu.

Przedmiotem działań Miejskiego Ośrodka Sportu jest zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych, współdziałanie z jednostkami kultury fizycznej i sportu, szkołami, klubami
i związkami sportowymi oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji. Miejski Ośrodek Sportu udostępnia posiadany stadion stanowiący bazę sportowo- rekreacyjną na rzecz klubów, związków sportowych, organizacji i stowarzyszeń oraz „Orlik” przy ul. Słowackiego. Ośrodek zajmuje się również organizacją imprez z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

Od maja 2011 r. funkcję dyrektora objął mgr Paweł Głaz, który swój urząd piastował do końca 2012 r.

Od stycznia 2013 r. do 31.08.2014  obowiązki dyrektora pełnił wieloletni, doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego i trener ligowej piłki siatkowej mgr Piotr Salik.

Od 1.09.2014 dyrektorem jest mgr Waldemar Łuczak (nauczyciel wych. fizycznego, instruktor piłki nożnej, sędzia piłki siatkowej).

Obecnie prowadzone są zajęcia z następujących sekcji: piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego i tenisa stołowego.