INFORMACJA.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020r w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  od 18 maja tj. od poniedziałku zwiększone zostają limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
• na orliku, boisku wielofunkcyjnym – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
• na stadionie – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzona zostanie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W sali i hali sportowej równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
• 12 osób + trener , Sala MOSiR ul. Konopnickiej 5a, przy SP 1.
• 16 osób + 2 trenerów , Hala MOSiR ul. Kopernika 22 , przy SP 2.
Ważne! We wszystkich obiektach nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC).